Historie práskání bičem


Historie
Druhy
Rozdělení
Údržba


Tradice
Slavnosti
Soutěže
Muzea bičů
Mapa bičařů


Whipipedia - vše o bičích
Inspirace - nákup, skupiny
Něco o mě a kontakt

logo
    Nejen slovanská lidová kultura je typická tím, že miluje život a radost, které oslavuje hudbou, tancem a všeobecným veselím spojeným s výraznými barvami, svazky barevných stuh, záplavami látkových i živých květů a nápaditých krojů. Jednou z událostí hodné takovéto oslavy byl pro naše předky příchod jara, kdy se příroda opět probouzela po dlouhém zimním spánku k životu a člověk mohl opět čerpat z jejích darů a těšit se příslibu nové úrody. Období prvních měsíců bylo proto v dávných pohanských dobách spojeno s bujarými oslavami a rituály, které měly zahnat zlé zimní duchy, zajistit zdraví, prosperitu, spokojenost, přivolat jaro, oslavovat nový život a probudit plodivou sílu přírody. Z tohoto starého zvyku postupně vznikly synkrezí s křesťanstvím jednotlivé jarní tradice našich národů, které se sice vzájemně liší, ale jejich základ je velmi podobný.
    Jak je tomu s různými tradicemi a slavnostmi u nás jsme si představili v záložce TRADICE, nyní se podíváme, kde můžete potkat bič v zahraničí...

biče a spol

První informace se tu objeví v roce 2023. Sledujte nás.