Historie práskání bičem


Historie
Druhy
Rozdělení
Údržba


Tradice
Soutěže
Muzea bičů
Mapa bičařů


Whipipedia - vše o bičích
Inspirace - nákup, skupiny
Něco o mě a kontakt

logo
    Bič je nástroj, který asi nevyvolává příliš pozitivní asociace; považuje se za nástroj spíše donucovací. Nicméně je starý téměř jako lidstvo samo. První biče vznikaly již v Neolitu, v mladší době kamenné, jako nezbytná pomůcka k lovu i chovu zvířat. Jak přesně vypadal se můžeme jen domnívat. V starověku se bič začal využívat i jako nástroj určený k trestání, a posléze i mučení lidí. Římské mozaiky a majolika datované asi na 2. a 3. století n. l. ukazují nástroje, které se jeví jako biče velmi podobné býkovci. Bičování, tedy používání biče, je často spojováno s Římany a jinými starověkými kulturami. Vzhledem k tomu, že stejné základní provedení nástroje je znázorněno v několika primárních zdrojích, zdá se pravděpodobné, že nejde o náhodné zobrazení. Že jde spíše o stylistické zobrazení biče v současné době používaného zcela stejně jako v době, kdy tyto výrobky byly vyrobeny. Například svatý Ananiáš z Damašku, snad jeden ze 72 učedníků Páně, byl roku 40 v Eleutheropolisu zbit býkovci a ukamenován.
biče a spol
    V době středověku se bič mimo zemědělství (kočáry, povozy) prosadil především v námořnictví, kde právě pomocí biče nutili dozorci galejníky k vyšším výkonům. Dále se pomocí biče vyslýchali zločinci. Bič využívali i kejklíři a jiní umělci k pobavení obecenstva například k trefování růží v ústech.
    U řady vojsk, v rámci vojenské samosprávy, byli provinilci od pozdního středověku trestání svými spolubojovníky, což se později změnilo v rituální povinnost spolubojovníků podřízenou rozhodnutí majitele, nebo velitele jednotky, nebo zástupce státní moci. Z 18. a 19. století je jako trest doložena tzv. „ulička“, při níž vojáci vybaveni rákoskami, býkovci, popř. koženými řemeny postrojů nastoupili do řad tvořících uličku a za dozoru důstojníků a poddůstojníků museli bít trestaného vojáka, který musel projít touto uličkou oděn jen do půl těla, podle výše trestu i několikrát.
biče a spol
    Nadzvukový bič se používá nejméně tři tisíce let a teprve v roce 1958 bylo prokázáno, že to byla skutečně špička biče (práskačka), která prolomila zvukovou bariéru, která způsobila zřetelné prasknutí bičem tzv. bang. Ve druhé polovině 20. století došlo k oživení zájmu o práskání bičem, k čemuž přispěl videoklip „Whip It“ skupiny Devo, nebo uvádění filmů s hrdinou Indiana Jonesem. Silně romantizovaná hlavní kladná postava zde používá dlouhý bič nejen jako nástroj a zbraň. Obratnost v používání nástroje zobrazená filmovým uměním jako symbol síly a schopností, ve spojitosti s výrazným hrdinou, vedla ke zvýšenému zájmu o používání biče jako koníček, v divadelním umění a při soutěžích. Bohužel tímto filmem řada lidí došla k přesvědčení, že bič lze použít na řadu věcí, které jsou nereálné. Například zhoupnutí se na biči omotaného okolo větve stromu. „Vymysleli ho jenom pro film. Aby to vypadalo jako ve filmu, musí být asi pět metrů dlouhý a upletený z prvotřídní kůže. Jenže když jsme to zkoušeli a bič kolem větve nebo trámu pevně omotali, už se nikomu nepodařilo dostat ho dolů.“ Říká o tomto triku znalec a výrobce bičů Jaroslav Kráčmera.
biče a spol
    Do 20. století byl bič využíván pro jeden základní - hlavní účel (pracovní využití), ale moderní biče výrobci navrhují pro různé specifické účely a styly použití.
    V současné době se vyrábějí biče na zakázku jednotliví sedláři či brašnáři především pro jezdecký sport, westernové rodeové závody a bičařské nadšence. Po roce 1989 se těchto výrobců objevilo značné množství. Stejně tak se k nám začaly dovážet strojově vyráběné biče ze zahraničí, které ale postrádají kvalitu ruční práce.

    A nakonec bych zmínil něco málo z pohádkového prostředí. Prakticky v každé pohádce, kde se objeví čert, je zároveň i bič. Tedy hlavně v rukou Lucifera jako nástroj moci a nadřazenosti...

Informace o historii stále shromažďujeme.
Bohužel informací je pomálu a jsme rádi za každou novou větu k historii.

biče a spol
PISTOLNICKÁ SHOW, KOLT SHOW, WESTERN SHOW, PRÁSKÁNÍ BIČEM, KELTOVINY, KEJKLÍŘI, ŠERMÍŘI, SHOW S BIČI,
KOVBOJOVÉ, INDIÁNI, COUNTRY TANCE, LINE DANCE, PRODUKCE, DĚTSKÉ DNY, SLAVNOSTI, DALŠÍ PROGRAM, KULTURNÍ PROGRAM
BIČ, PISTOLE, ČERTI, POHÁDKY, RADAMBUK, SPOLEK, SDRUŽENÍ, KROUŽKY, KURZY, MINIŠKOLIČKA, DĚTI, MLÁDEŽ, ZÁBAVA K obrázkům - width="400" height="65" border="0