Historie práskání bičem


Historie
Druhy
Rozdělení
Údržba


Tradice v ČR
Tradice ve světě
Soutěže
Muzea bičů
Mapa bičařů


Whipipedia - vše o bičích
Inspirace - nákup, skupiny
Něco o mě a kontakt

logoVypráskané muzeum (Česká republika)
   Vypráskané muzeum je součástí projektu Vypráskaná historie spolku Keltoviny (a nemá „pevné“ prostory, kde ho můžete najít). Toto muzeum spojuje teoretické hledání informací o historii práskání (a používání) bičů a praktické, kdy se spolek účastní různých kulturních akcí, kde si návštěvníci můžou ovládání bičů vyzkoušet. Vždy s sebou mají několik bičařských „exponátů“ od nás i ze světa. V expozici naleznete biče z USA, Austrálie, Číny, Slovenska, ale například i z Asie.

  logo

Muzeum bičů - Kemp Indiana (Česká republika)
   V Janovicích u Rýmařova je westernový areál, kde můžete navštívit i muzeum bičů. Prohlédnete si zde trempské biče, maďarský bič, z kterého, jak už to bývá, vyšel i slovenský, naše klasické české historické hůlkové biče, které používal každý panský kočí nebo i australský dlouhý hůlkový bič, který se vyvinul z našich evropských. Australský bullockwhip, s kterým se poháněly těžké vozy, které přes australský kontinent vozily nejrůznější náklady. Nechybí ani celá atypická plejáda bičů – kozácké nagajky, peruánská fusta, ruční jezdecké biče na obranu a možná i na trestání otroků, je tady i vzácný rýmařovský kus klasický býkovec. Raritou je nejdelší bič Evropy - Anakonda.

  logo

Muzeum výroby bičů - Metylovice (Česká republika)
   V obci Metylovice bylo 7. srpna 2010 slavnostně otevřeno v prostorách bývalé řemenářské dílny obecní muzeum se stálou expozicí „Kožane město“, dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče. Metylovice byly od 17. století až do poloviny 20. století neodmyslitelně spjaté s kožedělnou výrobou. Důležitým mezníkem se stala druhá polovina 19. století, kdy zavedením masového vyrábění kvalitních bičů se stala známou po celé Evropě. Obyvatelé okolních vesnic nazývali Metylovice hanlivě „Koňské nebe“. Metylovičtí řemenáři se však snažili povznést význam své obce a vybudovat z ní uznávané „Kožane město“.

  logo

Ovčácké muzeum v Liptovském Hrádku (Slovensko)
   Muzeum ovcí založilo Občanské sdružení přátel Muzea obce Liptov, které ho v roce 2009 také zaregistrovalo do rejstříku muzeí a galerií Ministerstva kultury Slovenské republiky. Jako registrované muzeum může požádat o finanční podporu ze státního rozpočtu na akvizici nebo jinou odbornou činnost. Muzeum spravuje unikátní specializovanou sbírku z území celého Slovenska, která obsahuje sbírky originálního a originálního oblečení ovčáků, charakteristické oděvní doplňky a artefakty ovčí profese, jako jsou kapsy, opasky, vypínače a šperky, valachy, hole atd. První, nejcennější sbírkové předměty byly zakoupeny z finanční dotace ministerstva zemědělství, která byla k tomuto účelu určena. Do března 2013 byly sbírkové předměty Muzea ovcí instalovány ve specializované expozici pastorační kultury v Národním muzeu umění v Liptovském Hrádku.

  logo

Pastýřské muzeum v Hortobágy (Maďarsko)
   V NP Hortobágy můžete navštívit několik muzeí. Jedním z nich je muzeum pastevectví - Pásztormúzeum. Exponáty nám přibližují objekty pastevectví a chovatelství rohatých ovcí (racka) a buvolů, dále pak tradiční nástroje a výrobky řemeslníků. Seznamují nás se životem pastevců - csikošů a osamělých honců na koních - begyárů. Pastevci se dělili do čtyř skupin, nejvýznamnějším pastevcem byl právě jezdec, hlídající koně, dále pak ten, kdo hlídal guláš a nižší obyčejný pastevec a nejnižší držitel prasat.

  logo

Australian Stockman's Hall of Fame (Austrálie)
   Australská Stockmanova síň slávy je muzeum v Queenslandu v Austrálii, které vzdává hold průkopníkům australského vnitrozemí. Centrum je také věnováno australským honákům, kteří prokázali statečnost a odvahu. Longreach byl vybrán jako lokalita pro svou historickou roli jako křižovatka honáckých tras a kvůli současným dopravním spojením. Pískovcová chata postavená R. M. Williamsem, s ručně vyřezávaným dřevem a černými mramorovými podlahami, bylo obnoveno do původního charakteru a nyní je zde umístěna rostoucí knihovní sbírka Síně slávy.

  logo

German Whip Museum – Deutsches Peitschenmuseum (Německo)
   V roce 1993 muzeum zřídil Jürgen Simmendinger, předseda místního vlastivědného spolku, v nádražní budově městečka Killer (dříve velmi známě městečko na výrobu bičů) na trase HzL Hechingen – Gammertingen, která již nebyla provozována. Představí se plně funkční dílna se všemi stroji a zařízením na výrobu bičů a také četné biče všeho druhu. Kromě stálé expozice bičů z celého světa se konají také dočasné a speciální výstavy a akce. V roce 1996 tým Guinessovy knihy rekordů potvrdil, že toto muzeum bičů je jediné svého druhu v Německu. Na jaře 2020 bylo muzeum poškozeno třemi žhářskými útoky a od té doby je dočasně uzavřeno.

  logo

Centro Cultural Casa do Careta (Brazílie)
   Nejoblíbenější postava triunfenses získala muzeum. Casa do Careta zahájila svou činnost v červenci 2019. Muzeum přináší významnou sbírku na postavě „Grimasy“. Jsou to staré oděvy, biče, masky, knihy, novinové články a audiovizuální materiály. S velkým soucitem se Joaneide snaží vést návštěvníka a vysvětlovat každou část příběhu grimasy. Na konci návštěvy si mohou návštěvníci dokonce vyzkoušet kostým grimasy a naučit se používat bič (reilo), které je dlouhý tři metry. V budoucnu má muzeum fungovat i jako centrum pro propagaci řemesel města Triunfo.

  logo

WorldWideWhips.com (muzeum je on line na internetu)
   Tato online výstava bičů poskytuje informace o typech bičů, jejich původu a historii, stejně jako rady pro sběratele a sportovní práskání bičem. WorldWideWhips je soukromá, nekomerční webová stránka. Není to žádný internetový obchod, biče nejsou na prodej.
                         logo

Víte o nějakém dalším muzeu s biči?
Dej nám o něm vědět 😊
  logoPISTOLNICKÁ SHOW, KOLT SHOW, WESTERN SHOW, PRÁSKÁNÍ BIČEM, KELTOVINY, KEJKLÍŘI, ŠERMÍŘI, SHOW S BIČI,
KOVBOJOVÉ, INDIÁNI, COUNTRY TANCE, LINE DANCE, PRODUKCE, DĚTSKÉ DNY, SLAVNOSTI, DALŠÍ PROGRAM, KULTURNÍ PROGRAM
BIČ, PISTOLE, ČERTI, POHÁDKY, RADAMBUK, SPOLEK, SDRUŽENÍ, KROUŽKY, KURZY, MINIŠKOLIČKA, DĚTI, MLÁDEŽ, ZÁBAVA K obrázkům - width="400" height="65" border="0